Huisregels

 • Wij doen ons uiterste best u te helpen op de afgesproken tijd.
 • Hiervoor is het in ieder geval noodzakelijk dat u op tijd aanwezig bent.
 • Wanneer u niet op een afspraak verschijnt of minder dan 24 uur tevoren afbelt, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Alleen wanneer het lukt om een andere patiënt in uw tijd te behandelen, zullen wij de tijd niet berekenen. Buiten de openingsuren van de praktijk kunt u altijd een bericht inspreken op de voicemail of een e-mail sturen naar info@tandartsvandenborn.nl.
 • Wanneer wij een e-mailadres van u hebben ontvangt u enkele dagen voor de afspraak een herinneringsmail. Deze mail is bedoeld als extra service, uiteindelijk doorslaggevend is de afspraak zoals die met u is gemaakt na uw laatste bezoek aan ons of aan de telefoon. Meer concreet betekent dit dat wanneer u de mail niet heeft gezien doordat hij in een spam-map terecht is gekomen, door een technische storing of een andere reden, wij daarvoor niet aansprakelijk zijn en een niet nagekomen afspraak in dat geval in rekening kan worden gebracht.
 • Indien u een pijnklacht heeft, verzoeken wij u zo vroeg mogelijk in de ochtend (vanaf 8.00 uur) te bellen. Wij houden namelijk dagelijks tijd vrij voor pijnklachten, hoe eerder u belt, des te meer kans dat we u nog dezelfde dag kunnen helpen.
 • Betaal de rekening op tijd. Wanneer dit onverhoopt niet mocht lukken, neem dan al voor de vervaldatum van de rekening contact op met Famed om een betalingsregeling te treffen, zodat u extra incassokosten kunt voorkomen. Wanneer een nota na herinnering nog niet is betaald en door Famed wordt overgedragen aan de deurwaarder, zullen alle eventueel nog lopende afspraken bij ons worden geannuleerd. Wanneer u in deze situatie een pijnklacht heeft, kunt u deze alleen laten behandelen tegen contante betaling.
 • Wanneer u een kind of kinderen heeft, neemt u deze dan vanaf de leeftijd van 2 jaar mee naar de controle! Op deze manier kunnen we de kinderen zo goed mogelijk vertrouwd maken met de tandartspraktijk en u waar nodig gerichte adviezen geven.
 • Geef wijzigingen in adres, telefoonnummer, verzekering etc. altijd aan ons door.
 • Ook wijzigingen in uw algemene gezondheid of in medicijngebruik zijn voor ons van belang, aangezien dit van invloed kan zijn op uw gebit of op de manier waarop wij u wel of juist niet kunnen behandelen of welke voorzorgsmaatregelen we eventueel dienen te nemen. Dit is dus belangrijke informatie voor ons. Wij leggen sowieso de algemene gezondheidstoestand en medicijngebruik van iedere patiënt vast.
 • Heeft u een frameprothese, plaatje of volledige prothese? Dan nemen wij die graag zelf uit tijdens uw behandeling! Dit heeft te maken met de hygiëne. Na het uitnemen van de prothese uit uw mond raakt u immers met uw handen de stoelleuning, de deurklink etcetera aan, waardoor ook de volgende patiënt op deze manier in contact zou kunnen komen met uw mondbacteriën. Dat doet al onze inspanningen om met maximale hygiëne-maatregelen te werken teniet.
 • Wij stellen het uiteraard zeer op prijs wanneer u onze adviezen over mondhygiëne en verzorging nauwgezet opvolgt. Alleen op deze manier kunnen wij op een goede manier ons werk doen en zorgen dat door ons in uw mond gemaakte voorzieningen zo lang mogelijk meegaan.